Prispejte nám 2%

Aj tohto roku nám môžte prispieť 2%.

Za AIKIDO KEIKO DOJO Levoča srdečná vďaka    Miťo

Potrebné tlačivá:  vyhlasenie2018.pdf 

                           potvrdenie2018.pdf